SITE IN CURS DE ACTUALIZARE !

Termeni şi condiţii generale

1. SCOPUL

Termenii si condiţiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către Vânzător, prin intermediul magazinului virtual www.deniz.ro către Cumpărător şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi.

Următorii termeni vor însemna:

  • Cumpărător: persoana fizică sau juridică care emite o Comandă.
  • Vânzător: persoana juridică DENIZ-TEH SRL, cu sediul social în Sebeș, str. Călărași, nr. 71, jud. Alba, Registrul Comerţului: J01/206/1999, CUI RO11775398.
  • 
Bunuri şi Servicii: orice produs material şi/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
  • 
Comandă: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să efectueze plata acestora.
  • 
Contract: Comanda confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.
  • 
Drepturi de proprietate intelectuală: toate drepturile imateriale cum ar fi dreptul de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • 
Specificaţii: toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei Comenzi prin intermediul site-ului Vânzătorului, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare ( telefonic sau e-mail ) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusa din următoarele documente:

- Comanda, ce conţine informaţii clare asupra produselor şi serviciilor, datele de livrare şi facturare

- Termeni şi condiţii generale

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea se consideră îndeplinită atunci când exista o confirmare verbala ( telefonică ) sau electronică ( email ) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

3. VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător.

4. LIMITAREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI


Informaţiile prezentate pe site-ul Vânzătorului au caracter informativ şi sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform informaţiilor furnizate de către Producători. De asemenea, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante conform specificaţiilor primite de la Producători, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat;

Vânzătorul nu poate garanta şi nu îşi poate asuma răspunderea ca informaţiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neîntrerupte şi fără erori. Preţurile, ofertele, stocul, specificaţiile şi imaginile pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.


Comunicarea cu magazinul se poate face prin interacţiunea cu acesta sau comunicarea prin mijloacele menţionate pe pagina contact. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice niciuna dintre informaţiile primite de la Vânzător. De asemenea, toate informaţiile, imaginile şi elementele de grafică prezente pe acest site sunt supuse dreptului de autor.

6. CONFIDENŢIALITATE

Toate documentele şi informaţiile de orice natură, cu privire la Comandă, furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. De asemenea, toate documentele şi informaţiile de orice natură, cu privire la Comandă, nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi de către Cumpărător fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

7. TERMENE

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii. Termenul de finalizare, dacă nu este modificat de Vânzător prin anunţarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

8. FACTURARE - PLĂŢI

Preţul, modalitatea de plată si termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

9. RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Livrare


Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile şi Serviciile în sistem door-to-door către Cumpărător.

Transport - Ambalare

Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.
 Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciile numai pe teritoriul României.

Servicii la fata locului


Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresă a Cumpărătorului, servicii constând în descărcarea, instalarea, pornirea şi acceptarea livrării. Aceste servicii vor fi negociate direct între Vânzător şi Cumpărător, în ceea ce priveşte preţul, condiţiile de plată şi condiţiile de furnizare a acestora.

10. CONDIŢII DE RETURNARE

Vânzătorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, ceea ce conferă Cumpărătorului ( numai în condiţiile actului normativ menţionat ) dreptul ca în termen de 10 zile să denunţe unilateral Contractul, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală în scris ( document semnat de Cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire ) preţul Contractului, condiţionat de returnarea Bunurilor şi Serviciilor. Cheltuielile directe de returnare a produselor cad în sarcina Cumpărătorului.

Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenţie să solicite daune Cumpărătorului, în condiţiile legii.

11. GARANŢII

Pe lângă orice alte garanţii prevăzute de legile aplicabile şi detaliate în Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformităţi care poate afecta întreaga sau o parte a Bunurilor şi Serviciilor, cu excepţia uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare. Excepţie fac produsele consumabile, care nu beneficiază de garanţie.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă.

În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare.

13. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care rezulta din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor.

Promoţiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informaţii corecte despre preţul şi caracteristicile produselor. E posibil ca unele preţuri să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preţ eronat, Vânzătorul are dreptul să anuleze Comanda.

14. ÎNCĂLCARE - TERMINARE

Dacă vânzătorul nu execută obligaţiile sale, inclusiv în perioada de garanţie, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acţiune va fi validat între Părţi în termen de 3 zile de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă prin e-mail, înainte ca aceasta sa fi fost livrată. În caz contrar, comanda va face obiectul returnării bunurilor.

15. FORŢĂ MAJORĂ

Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forţă majoră. Forţa majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

16. LEGEA APLICABILA - JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea şi executarea acestui contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instanţele judecătoreşti competente de la sediu Vânzătorului.

17. DISPOZIŢII FINALE

Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi.

18. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DENIZ TEH S.R.L. respectă și se aliniază pe deplin la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("GDPR")
DENIZ TEH SRL - Magazinul Online colectează și prelucrează date cu caracter personal doar în scopul unei bune colaborări cu toate persoanele care doresc informații, produse sau servicii. Magazinul Online NU va înstrăina sau vinde aceste date și NU va prelucra alte date decât cele necesare pentru o bună colaborare cu clienții sau prospecții.

DENIZ-TEH SRL
Str. Călărași, Nr. 71 (DJ106K)
Sebeș, România